MANHAJ (Page 3/3)

Kisah Sahabat Sa’id bin A’mir Al Jumahi

Beliau sebelum masuk islam, termasuk satu dari ribuan orang yang keluar ke daerah Tan’im di luar Mekah atas undangan para pemuka Quraisy untuk menyakikan pelaksanaan hukum mati seorang sahabat nabi…

Read More

Lihatlah Siapa Sahabatmu dan Dimanakah Majelismu

Diantara kebaikan yg diberikan oleh Allah kepada seseorang adalah Allah jadikan untuknya sahabat – sahabat yg mengingatkannya ketika lupa, memotivasinya kepada kebaikan dan menolongnya untuk istiqomah diatas al – Haq….

Read More

Renungan Dipenghujung Tahun

Allah Subhânahû Wa Ta’âlâ telah menganugerahkan nikmat yang sangat besar kepada umat Islam sebagaimana firman-Nya, ﺍﻟْﻴَﻮْﻡَ ﺃَﻛْﻤَﻠْﺖُ ﻟَﻜُﻢْ ﺩِﻳﻨَﻜُﻢْ ﻭَﺃَﺗْﻤَﻤْﺖُ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻧِﻌْﻤَﺘِﻲ ﻭَﺭَﺿِﻴﺖُ ﻟَﻜُﻢُ ﺍﻟْﺈِﺳْﻠَﺎﻡَ ﺩِﻳﻨًﺎ “Pada hari ini telah…

Read More

Islam Agama Yang Sempurna, Tidak Butuh Penambahan dan Pengurangan

KESEMPURNAAN SYARI’AT ISLAM Sesungguhnya Allah Tabaaraka wa Ta’ala telah mengutus Nabi-Nya yang mulia ‘Alaihish sholatu was salam dengan membawa risalah yang suci, manhaj yang haq serta agama yang sempurna yaitu…

Read More
× Hubungi Kami di Whatsapp